KP ELMONTAGE AB

Ett välrenommerat familjeföretag

KP ELMONTAGE AB

Ett välrenommerat familjeföretag

Pålles Entreprenad

KP Elmontage AB är ett välrenommerat familjeföretag i andra generationen.
Företaget grundades år 1986 av Kjell Påhlsson och gick då under namnet Pålles Entreprenad.

Vi är ett entreprenörsbolag inom elkraftsbranschen. Vi följer med tekniken och utveckling sker ständigt för att kunna möta framtidens behov.
I över 30 år har vi jobbat i Stockholm-Uppland och levererat kvalitetsinstallationer från projektering till färdig anläggning.

Idag ökar samhällets behov av en fungerande eldistribution, ett avbrott i bostadsområden eller industriproduktion kan bli dyrt och få stora konsekvenser. Att ha ett välfungerande och tillförlitligt elnät är idag mycket viktigt.

Vi har ett brett tekniskt kunnande men framförallt är vi stolta yrkesmänniskor som vet att vårt arbete gör skillnad.

Vi arbetar alltid kvalitetssäkrat enligt ESA, EBR och starkströmsföreskrifter. Vi tror på fortbildning och ser därför till att alla anställda har gedigna utbildningar, som hela tiden byggs på med mer kunskap och erfarenhet.

God kvalitet, arbetsmiljö och miljö är alltid integrerat i vårt arbete enligt företagets ledningssystem.

Med stor kunskap och erfarenhet, engagerade medarbetare och en nära dialog med våra kunder och samarbetspartners, kan vi alltid se till att leverera kvalitetssäkrade jobb där alla blir nöjda.

Är du vår nästa familjemedlem?

Våra anställda är en del av familjen. Vi lever med spänning, litar på varandra och värnar om varandra. Laganda, kvalitet och att komma hem säkert efter varje arbetspass är viktiga grundstenar för oss.

Vi på KP Elmontage

Våra värdegrunder

Säkerhet

Att se till att alla medarbetare kommer hem säkert och jobbar i en säker arbetsmiljö är prio ett hos oss på KP Elmontage.

Laganda

Vi är ett team som hjälper varandra att utvecklas och bli bättre.

Kvalitet

Vårt arbete styrs och präglas av kvalité. Målet är att arbeta med egna resurser där kunskap alltid står i fokus.

Miljöpolicy

Vi utför kvalificerade elkraftinstallationer där miljön står i fokus.

 • Vi jobbar alltid utifrån miljölagstiftningen, förordningar och krav. Målet är att överträffa alla lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
 • Vi jobbar alltid utifrån ett miljötänk, där vi strävar efter att minska företagets energiförbrukning. Det gör vi genom att alltid försöka hitta nya miljövänliga alternativ samt minimera transporterna och att se till att erbjuda våra kunder rätt produkt, teknik och kompetens.
 • Vi eftersträvar att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet så långt det går. Vi ser även över vår upphandling av kemikalier så de inte innehåller ämnen som står med på EU:s kandidatlista.
 • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och underentreprenörer och strävar att tillsammans med våra samarbetspartner hitta miljövänliga alternativ.
 • För att minska utsläpp från våra bilar kör vi med miljövänligt drivmedel samt att vi försöker jobba i närområden. Vi försöker så långt det går att jobba med lokala UE samt leverantörer för att undvika onödiga transporter.
 • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall. Vi försöker även tänka på att återanvända material för att minska avfallen.
 • Vi utbildar vår personal i vår miljöpolicy, så de kan ta mer hänsyn till miljön i deras dagliga arbete.
 • Vi ska verka för rationell användning av energi och övriga resurser.
 • Vi bedriver ständigt ett systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete vilket bildar en grund för våra nya miljömål kommande år.

Jag har jobbat på KP Elmontage sedan 1997. Här går det utvecklas i den riktningen man själv vill. Man får möjlighet att påverka mycket i sitt egna arbete och det är ingen dag som är den andra lik.
Vi har en familjär stämning på företaget som jag aldrig upplevt tidigare.

Anders Hedqvist, distributionselektriker sedan 1986.