PROJEKTERING
BEREDNING
PROJEKTLEDNING

PROJEKTERING
BEREDNING
PROJEKTLEDNING

Projektering

Med en gedigen erfarenhet av projektering i stads-landsnät och även skärgårdsmiljö kan vi erbjuda en detaljprojektering av distributionsnät på spänningsnivåerna 04,-24 kV.

Projekteringen innefattar en god översyn av nätstrukturen ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
Vår projekteringsprocess:

 • En grundlig projektbeskrivning utförs
 • Besiktningsprotokoll
 • Tydliga kartunderlag
 • Nätberäkningar
 • Förkalkyl
 • En tydlig sammanställning utförs som skickas vidare till våra beredare

Samtliga underlag följer beställarens önskemål.

Vad kan vi göra för er?

Att elnäten fungerar är en viktig byggsten i samhället. Runtomkring oss i marken, luften, mellan byggnader och i alla stadsdelar finns ett gediget energisystem, som är viktigt för ett fungerande samhälle. Med KP Elmontage som samarbetspartner kan ni känna er trygga att elnäten runt om oss effektiviseras löpande. Varje arbete utförs med säkerhet och kvalitet.

Vi utför projektering, projektledning, byggnation på distribution och industrinät, AMS (arbete med spänning), belysning, felsökning, mätningar och schakt/anläggningsarbeten.

Beredning

Det krävs en stor kunskap för att kunna leverera effektiva och ekonomiska projekt med säkerhet och kvalitet. En beredare har en avgörande roll för projektets genomförande. Alla våra beredare har en gedigen kunskap som utvecklas för varje år som går.

I beredningsstadiet gör vi en detaljerad arbetsberedning utifrån vår beredningsprocess.

Beredningsprocessen hos oss:

 • Kontroll och genomgång av projekteringsunderlaget
 • Fältgenomgång av projektet
 • Miljömål samt AMP
 • Grovplanering med tidigt samråd, informationsbrev och grovutstakning av projektet
 • Markundersökning och nätberäkningar
 • Materiallistor
 • Kostnadskalkyler
 • Arbetskartor
 • Mark- och tillståndsfrågor
 • Dokumentation
 • En projektpärm skickas vidare till våra projektledare

Samtliga underlag följer beställarens önskemål.

Dokumentationen av elnäten sker i beställarens drift och dokumentationssystem.

Projektledning

Våra projektledare är resultat- och samarbetsinriktade och har en gedigen erfarenhet inom eldistribution. Deras roll är att planera projektet i utförandestadiet..

Projektledarprocessen hos oss:

 • Beredare och projektledare har en genomgång av beredningshandlingarna och tidsplanen
 • Uppstartsmöte ute på fält med samtliga aktörer.
 • Genomgång med alla montörer av projektpärmen, miljöplan, AMP samt kvalitetsplan.
 • Uppstyrning av allt som sker ute på projektet.
 • Återkoppling till beredare med all dokumentation

Projektledarens roll är att se över det pågående projektet och säkerställa att man följer alla instruktioner som man delgivs.

Beredning

Det krävs en stor kunskap för att kunna leverera effektiva och ekonomiska projekt med säkerhet och kvalitet. En beredare har en avgörande roll för projektets genomförande. Alla våra beredare har en gedigen kunskap som utvecklas för varje år som går.

I beredningsstadiet gör vi en detaljerad arbetsberedning utifrån vår beredningsprocess.

Beredningsprocessen hos oss:

 • Kontroll och genomgång av projekteringsunderlaget
 • Fältgenomgång av projektet
 • Miljömål samt AMP
 • Grovplanering med tidigt samråd, informationsbrev och grovutstakning av projektet
 • Markundersökning och nätberäkningar
 • Materiallistor
 • Kostnadskalkyler
 • Arbetskartor
 • Mark- och tillståndsfrågor
 • Dokumentation
 • En projektpärm skickas vidare till våra projektledare

Samtliga underlag följer beställarens önskemål.

Dokumentationen av elnäten sker i beställarens drift och dokumentationssystem.

Projektledning

Våra projektledare är resultat- och samarbetsinriktade och har en gedigen erfarenhet inom eldistribution. Deras roll är att planera projektet i utförandestadiet..

Projektledarprocessen hos oss:

 • Beredare och projektledare har en genomgång av beredningshandlingarna och tidsplanen
 • Uppstartsmöte ute på fält med samtliga aktörer.
 • Genomgång med alla montörer av projektpärmen, miljöplan, AMP samt kvalitetsplan.
 • Uppstyrning av allt som sker ute på projektet.
 • Återkoppling till beredare med all dokumentation

Projektledarens roll är att se över det pågående projektet och säkerställa att man följer alla instruktioner som man delgivs.

Våra affärsområden

Eldistribution

Projektering / Beredning

AMS – Arbete Med Spänning

Industri

Belysning

Utbildning

Felsökningar

Schakt / Anläggning

Låt oss kontakta dig

  **Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.

  Låt oss kontakta dig

   **Jag godkänner, vår Privacy Policy.