ELDISTRIBUTION

ELDISTRIBUTION

Eltekniska lösningar inom eldistribution

KP Elmontage är ett drivet entreprenadföretag med lång erfarenhet och bred kompetens inom de flesta eltekniska lösningar inom eldistribution, från mindre installationer upp till mer avancerade lösningar.

Vi utför ny- och ombyggnad, underhåll och reparerar ledningsnät i luft och mark i distributionsnätet, på spänningsnivåerna 0,4–24 kV.

Det är viktigt med ett nära samarbete med alla kunder för att arbetet ska utföras så bra som möjligt och ni får under projektets gång uppdateringar av oss genom tydlig information och dokumentation.

Vad kan vi göra för er?

Att elnäten fungerar är en viktig byggsten i samhället. Runtomkring oss i marken, luften, mellan byggnader och i alla stadsdelar finns ett gediget energisystem, som är viktigt för ett fungerande samhälle. Med KP Elmontage som samarbetspartner kan ni känna er trygga att elnäten runt om oss effektiviseras löpande. Varje arbete utförs med säkerhet och kvalitet.

Vi utför projektering, projektledning, byggnation på distribution och industrinät, AMS (arbete med spänning), belysning, felsökning, mätningar och schakt/anläggningsarbeten.

Våra affärsområden

Eldistribution

Projektering / Beredning

AMS – Arbete Med Spänning

Industri

Belysning

Utbildning

Felsökningar

Schakt / Anläggning

Låt oss kontakta dig

    **Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.

    Låt oss kontakta dig

      **Jag godkänner, vår Privacy Policy.