Kontakt

Dennis Påhlsson – Verksamhetschef
Beredning/projektledning
0733-65 75 44
Vallentunavägen 401
194 92  Upplands Väsby
dennis.pahlsson@kpelmontage.se

Tommy Engblom – Vice Verksamhetschef
Beredning/projektledning
0733-65 75 48
tommy.engblom@kpelmontage.se

Anders Hedqvist – Kvalitetsansvarig
Drift och ställverk/projektledning
0733-65 75 46
anders.hedqvist@kpelmontage.se

Robert Segeblad
Beredning/projektledning
0733-65 65 56
robert.segeblad@kpelmontage.se
 
Jeanette Påhlsson – Ekonomi
0733-65 75 47
jeanette.pahlsson@kpelmontage.se