Affärsområden

Eldistribution
Ny- och ombyggnad, reparationer på luft och mark distributionsnät, på spänningsnivåerna 0,4-24 kV.

Beredning
Detaljprojektering av distributionsnät på spänningsnivåerna 0,4-24 kV samt mark- och tillståndsfrågor.

AMS – Arbete Med Spänning
AMS arbeten utför vi främst på luftledningar upp till 24 kV.

Industri
Station och ställverksmontage samt diverse elinstallationer.På kundanläggningar kan vi även erbjuda elanläggnings ansvarig över anläggningen.

Belysning
Ny- och ombyggnad, reparationer av gatubelysning.

Utbildning
ESA 14 Fackkunnig, ESA Instruerad person, ESA Röjning i ledningsgata.